QI JAKO NIESKALARNA ENERGIA ORGANIZMÓW ŻYWYCH

Cywilizacji Chińskiej zawdzięczamy wiele odkryć i wynalazków.W dziedzinie medycyny
rewolucyjne jest odkrycie energii Qi i zasad jej obiegu w organizmach żywych.Podbudowa
teoretyczna dała możliwość stworzenia systemu diagnostyczno leczniczego pozwalającego na
całościowe spojrzenie na pacjenta w aspekcie medycznym.Medycyna akademicka traktuje
organizm żywy w sensie przepływu energii w formie zjawisk biofizycznych.
Komórka a w konsekwencji cały organizm jest strukturą bioelektryczną.Aspekt energetyczny w
stanie zdrowia i choroby zmienia się.Badania wskazują że w chorobie nowotworowej potencjały
błonowe znacznie się obniżająz - 70meV do -20 meV.
TCM jako całkowicie odmienny system diagnostyczno terapeutyczny widzi organizm jako
mikrokosmos w makrokosmosie.Organizm żywy w uproszczeniu trwa w ciągłej i zbalansowanej
wymianie energii pochodzącej z kosmosu zwanej Tian Qi/Niebiańska energia/. Pojęcie
bioelektrycznej energii komórki żywej nie odpowiada kategoriom energetycznym w sensie fizyki
klasycznej.Odrobina matematyki i fizyki daje wyobrażenie gdy zsumujemy potencjały elektryczne
wszyskich komórek organizmu.Jeśli do tego uświadomimy sobie .ze krew zawiera związki
żelaza,poruszając się w naczyniach krwionośnych może wytwarzać nikłe pole magnetyczne.
TCM bez skomplikowanej aparatury zakłada że krew niesie ze sobą energię .Krew jest matką Qi.
Stała impulsacja bioelektryczna która wystepuje w komórce pozwala na integracje
organizmu,miedzy innymi przez system neurohormonalny .Obserwacje wskazują,że energia może
wpływać w sposób integracyjny na procesy zdrowia i choroby.
Medycyna akademicka dysponuje wieloma specyfikami,które aktywnie wpływają na przywracanie
stanu zdrowia.TCM rozpatruje rozwój chorób w kategoriach energetycznych.Doswiadczenie
wykazało,że stosując nakłucia określonych miejsc na skórze można uzyskać efekty w przywracaniu
zdrowia.Metoda ta jest terapią energetyczną .Akupunktura stanowi ok 15 % terapii pozostałe to
zioła,substancje pochodzenia organicznego i mineralnego.Ziołolecznictwo wg TCM przywiązuje
wagę do wartości energetycznej ziół,np. zebranie zioła przed kwitnieniem pozwala wyzyskać Qi
zgromadzoną w procesie fotosyntezy i wpłynąć na Qi organizmu.
Patogenami wg TCM mogą być zewnętrzne energie klimatów,tzw toksyczne energie,niewłaściwe
ilościowe i jakościowe pożywienie,podwyższone libido,urazy,pasożyty a nawet
emocje./gniew,smutek,strach/
TCM zbudowała formuły które tłumaczą mechanizm działania patogenów .Teoria warstw
energetycznych pozwala na diagnozę i prognozę rozwijających się syndromów.Odporność
organizmu Zheng Qi i siła Patogenu Xie Qi decydują o rozwoju sytuacji. Warstwy energetyczne
zewnętrzne to Tai Yang/silny Yang,Shao Yang/słaby Yang i Yang Ming/czysty Yang/.Wewnętrzne
warstwy energetyczne to Shao Yin/słaby Yin/ ,Jue Yin/czysty Yin/ i Tai Yin/silne Yin/.Wg
patogenezy TCM patogen może wnikać po kolei do poszczególnych warstw .Wnikać może też od
razu do warstw głębokich.W odróżnieniu, choroby zakażne ,których natury starożytni terapeuci nie
mogli wyjaśnić nazwane zostały tzw dziwnymi energiami/toksycznymi energiami/
Pozytywne efekty stosowania akupunktury u zwierząt potwierdzają możliwość terapii na poziomie
energetycznym.Pozwala to w sposób komplementarny podnieść skuteczność terapii akademickiej
,która prowadzona jest na poziomie poprawiania przemian biochemicznych.
Do treści artykułu wszystkie prawa zastrzeżone

lek.wet Andrzej Baszczak