Gabinet Weterynaryjny

OBJAWY PADACZKI PSÓW W UJĘCIU CHIŃSKIEGO SYSTEMU MEDYCZNEGO

OBJAWY PADACZKI PSÓW W UJĘCIU CHIŃSKIEGO SYSTEMU MEDYCZNEGO

Padaczka bardzo rzadko rozwija się u psa w późniejszym okresie życia ,ale jest to

możliwe. Zazwyczaj jednak cierpi na to schorzenie od wielu lat, a jego opiekun wie, że stosowanie kombinacji różnych leków może zapewnić psu normalne egzystowanie... Pewne postacie schorzeń wątroby, serca, cukrzycy, zaburzenia nadnerczy, szereg trucizn, wirusy wścieklizny i nosówki także mogą wywołać różne typy objawów nerwowych, w tym drgawki lub napady padaczki 1/. cyt za K Anusz Geriatria psówstr195./ Celem obserwacji było wykorzystanie metod zgodnych z zasadami medycyny całościowej komplementarnych do szkoły akademickiej, szukanie metod pozwalających obniżyć dawki leków /mając na uwadze prowadzenie lecznicze zwierząt przyjmujących stałe dawki preparatów chemicznych ,które obciążają prace wątroby i nerek/ Jednym z systemów medycznych który doświadczalnie wnosi więcej możliwości jest TCM./Transpozycyjna akupunktura przeniesiona z medycyny ludzkiej daje rezultaty terapeutyczne u psów Fenomen czasowy chińskiego zegara u psów wydaje się być zbieżny z zegarem u ludzi/;przypis autora/ Słabymi punktami w prawie pięciu przemian w przypadku objawów drgawkowych jest krąg funkcjonalny nerki i krąg funkcjonalny wątroby. Patologia ma charakter niedoboru Yin. Można by w sposób uproszczony ująć, że występuje dysharmonia Yin Yang w extraorbitale nerki, czyli mózgu z przewagą Yang. Symptomy drgawek przypisuje się patologii kręgu funkcjonalnego wątroby W postępowaniu leczniczym należy uwzględnić stabilizację kręgu funkcjonalnego metal będącego elementem przekazującym Qi elementowi wody/Nerka/.Zależności te są powiązane przez prawo pięciu przemian gdzie nerka jest matką wątroby .Zwierzęta psy i koty mają swój powód dając głaskać się w punkcie Du 20.Działanie to ma cechy typowego masażu ściągającego nadmiar Yang z głowy Możliwości terapeutycznych z wykorzystaniem wynalazku jakim jest akupunktura jest wiele. Każdy terapeuta stosując inną kombinację punktów może uzyskać wyniki, a tworzenie recepty akupunkturowej jest pracą intelektualną i jest sztuką lekarską ,której jesteśmy ciągle początkującymi uczniami .2 cyt za Phil Rogers TCM -Ap jest bardzo skomplikowana i trudna do opanowania. Aby osiągnąć mistrzostwo w tej dziedzinie niezbędne jest studiowanie przez całe życie zasad, technik, sukcesów i porażek TCM. Cytowany autor opracował też drogę do wykorzystania metody akupunktury dla praktyków którzy chcieliby ją stosować a nie starcza im czasu na dogłębne studia teorii TCM. Dotyczy to prostych stanów chorobowych ujętych w tabele z wymienionymi punktami akupunktury o empirycznie potwierdzonej wysokiej skuteczności.2 cyt NR020351 KONWULSJE,EPILEPSJA TĘŻEC, DRŻENIE: Du14,Żo36,Jg4,Du26,Ne1Du20,Wą3,Jg11,Wż20,Oś6. Według punktów antycznych należy użyć Ne 1 oraz Wą 2.Terapia ma charakter sedacji: punkt wody na elemencie drzewa oraz punkt drzewa w elemencie ognia. Tonizowanie tych punktów ma charakter wzmocnienia aspektu Yin.Technika lustra opiera się na teorii warstw w tym przypadku Shao Yin stymulacja punktów Nerki i Serca, Jue Yin Wątroby iOsierdzia /pericardium/. Opis przypadku Dnia 28 stycznia przeprowadzono badanie psa mieszańca ok 60kg urodzonego 01.01.2002 roku o imieniu Sawasz z potwierdzonymi w innym zakładzie padaczką, zabezpieczonego klasycznymi barbituranami i relanium w dawkach ,Data szczepienia przeciw nosówce 01.04.2004 , odrobaczany pratelem 5tabl.Prowadzony był na Mizodinie 4xdz po500 mg, B1 doustnie, bromek potasu Ľ łyż 2xdz per os luminal wczopkach 15 mg,, clonazepam po ataku w celu wyciszenia, zaordynowane preparaty osłonowe na wątrobę ./hepatil/Wykonano badanie krwi w kierunku hypoglikemii 68mg %/, EKG, można by określić bez rytmu zatokowego ale przy tym przypadku nie podjąłem się opisać go z powodu zniekształceń. Osłuchowo nie mogłem określić parametrów, Wyniki badań laboratoryjnych WBC21,3,RBC6,98MCV68flLYM12,MID5,4GRAN5,1 mocznik23mg% kreatynina0.82ALT40AST43,K4,15Mg1,22l.Objawy występowały w godz 5-8 a wnocyod23 do1.Godziny ataków według chińskiego zegara odpowiadają maksymalnej aktywności wątroby, praz minimalnej aktywności nerki. W terapii wykonano 10 sesji z użyciem punktów Du20,Wż20,oraz cztery bramy:Jg4+Wą3.W opini właściciela ataki występowały dokładnie co miesiąc, co odpowiada cyklowi wątroby. Metoda akupunktury przesunęła o 10 dni ataki oraz obniżono dawki leków. Wykonano też implant na uchu z igły stalowej wzdłuż projekcji pnia sympatycznego pomiędzy Th1 i Th6 Stymulacja punków przez implanty na ciele wydaje się być obiecująca. W chwili obecnej właściciel zrezygnował z zabiegów akupunktury i pies prowadzony jest na preparacie keppra .

 

Niewidzialna energia

Medycyna akademicka nie uwzględnia energetycznego aspektu żywych organizmów.Każda żywa komórka jest naładowana dodatnio wewnątrz a ujemnie na zewnatrz.Jeśli traci ładunki ujemne staje sie bardziej Yang.Jesli do tego dojdzie skażenie  metalami  ciężkimi: rtęcią ,ołowiem, kadmem  arsenem ,środkami ochrony roślin,nawozami sztucznymi,konwencjonalna medycyna staje się bezradna jak dziecko we mgleAby uzyskać równowagę Yin Yang nie pomoże żadna tabletka czy zastrzyk.Praktyk TCM reguluje organizm na poziomie metabolicznym/biochemicznym/poziomie energetycznym a bywa że i na poziomie mentalnym.Literatura

Osiem Kawałków Brokatu

Dr Yang,Jwing -Ming

Poprawiony (poniedziałek, 25 lutego 2019 14:57)

 

Fala magnetyczna a istoty żywe

Istoty żywe cierpią na niedobór energetyczny.Zależne sa od energii z zewnatrz.W zimie do ogrzania czlowiek szuka ciepłego miejsca.Koty grzeja sie na piecu.Jednym słowem potrzebują promieniowania podczerwonego fali elektromagnetycznej dlugosci 10 do - 5 potęgi /w metrach/i częstotliwości 10 do 14 potęgi/około/ W tych granicach mieści się wykorzystanie tych fal w ciepłownictwie,ciala gorące emitują fale o tej charakterystyce.\ wartości liczbowe;Encyklopedia PWN\

Stałocieplne organizmy żywe staraja sie utrzymać temperaturę charakterystyczną dla każdego gatunku.Energia do utrzymania procesów życiowych czerpana jest przede wszystkim z produktów roślinnych.Fotosynteza może istnieć dzięki fali elektromagnetycznej jaką jest światło słoneczne.Fotony światła słonecznego są życiodajne dla istot żywych.Należy je traktować jako element fali magnetycznej pojawiające się skokowo porcje energi/w laseroterapii punktów akupunktury/i które jednocześnie mogą być nośnikiem informacji/ medycyna bioinformacyjna Yang linia ciągła,Yin linia przerywana,podobnie jak informacja komputera/

Praktycy TCM sprzed kilku tysięcy lat uznawali nadrzędność kosmicznej energii Qi niebiańskiej ktorej cząstka znajdowała się w człowieku ,zwierzęciu czy roślinie.Tian Qi w trakcie ciągłej wymiany wnika przez punkty akupunkturyOdkryli zależności energetyczne nad których interpretacją zmagają się współcześni obserwatorzy istot żywych.W ujęciu biofizycznym każda komórka jest układem bioelektrycznym. Napięcie wynosi zależnie od statusu zdrowotnego organizmu ok - 70 elektronowoltów;konsultacja med Lek med: Pan Aleksander Knapik i Pan Piotr Rossudowski/

Komórki krwi krążąc w naczyniach krwionośnych mogą wytwarzać nikłe pole magnetyczne.Stare księgi TCM podkreślają nierozerwalną więż krwi i Qi'.Krew jest matką Qi,tam gdzie podąża krew podąża' Qi/H. Kocyla/ Wpływ kosmicznych pól magnetycznych na zjawiska przyrody ożywionej i nieożywionej został potwierdzony naukowo.Kawałek skały krążący wokół ziemii potrafi powodować odpływy i przypływy mórz.Analogia do płynów w roślinach czy zwierzętach nasuwa się sama.Potwierdza się w praktyce wpływ księżyca w pełni na stan funkcjonowania naszego organizmu.Zwierzęta nie są w stanie powiedzieć nam że mają trudności w zasypainiu.Obserwacja psów wyjących do księżyca,wskazuje że zależności te istnieją.

Organizmy żywe są formą nakładających się na siebie słabych pól magnetycznych,zakładając że materia jest skondensowaną formą energii.Ziołolecznictwo i dietę w TCM należy traktować w kategoriach energetycznych .Kalorie i Jule energii nie są reprezentatywne bo energia Qi nie mieści się według obecnego stanu wiedzy naukowej w ich kategoriach biofizycznych .

Istnienie jej potwierdzają badania naukowe.cyt za autorami niemieckimi:znacznik radioaktywny wprowadzony do punktu akupunktury rozprzestrzenił się z prędkością fotonów światła co zobrazowano na zdjęciu RTG uwidoczniając meridiany.


Poprawiony (niedziela, 06 października 2013 20:23)