Gabinet Weterynaryjny

OBSERWACJE DOTYCZĄCE TUMORÓW

OBSERWACJE DOTYCZĄCE TUMORÓW WEDŁUG TCM .PRÓBA WYJAŚNIENIA W ŚWIETLE

AKTUALNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ na przykładzie Śl 1 i Wą 1 u 10 letniego boksera


Zastój/stagnacja/ Krwi i Qi może manifestować się rozmaitymi objawami, których analiza pozwala na budowę formuły diagnostyczno leczniczej.Zmiany ukrwienia skóry,ubytki włosów,zagęszczenia tkanki często zwierzę próbuje drapać wygryzać wylizywać.Nałożenie punktów akupunktury na zmienione miejsca daje możliwość przełożenia zaburzeń w pięciu żywiołach .Znając zasady obiegu energetycznego obserwujemy występujące pomiędzy nimi zależności.Drapanie ,wylizywanie określonych punktów akupunktury pozwala na zrozumienie regulacyjno stymulacyjnego charakteru tego typu zachowań,często określanego jako psychogenne wylizywanie czy drapanie. Harmonijny obieg Krwi i Qi u psa zbieżny jest z cyklem zegara chińskiego u zdrowego człowieka. Zakłócony w którymś miejscu obieg Krwi i Qi może prowadzić do powstawania tumorów.Przypomina to przeszkodę przy płynącej wodzie strumyka która zbiera różne" śmieci"Pojawia się zagęszczenie tkanki.Jeśli w organiżmie znajdzie się metal ciężki np. Hg, Cd organizm próbuje deponować polutanty nierozpuszczalne w wodzie w postaci ograniczonych ognisk.Metale ciężkie nie rozpuszczają się w wodzie.Można je usunąć przez chelatowanie w związki rozpuszczalne w wodzie.W USA związki rtęci u ludzi doświadczony praktyk usuwa przez dożylne wlewy EDTA./wg Covera/Brak jest informacji o tej metodzie w dostępnej literaturze weterynaryjnejPolutanty w tym metale ciężkie w świetle aktualnej wiedzy medycznej są czynnikiem tworzenia się wolnych rodników .Wyprowadzane na spacer psy zwłaszcza przy nasilonym ruchu pojazdów wdychają związki kadmu.Powszechne są w użyciu zaprawy rtęciowe w rolnictwie i ogrodnictwie .Organizmy ssaków wykształciły mechanizmy wydalania szkodliwych polutantów,badania potwierdzają, że z kałem wydalane są codziennie pewne ilości kadmu.Długotrwała ekspozycja może przekroczyć możliwości oczyszczania organizmu.Tkanka łączna /couli= matrix=tzw morze pierwotne/może być miejscem depozytowania złogów.Toksyczne substancje w miejscach słabo ukrwionych np chrząstki .torebki stawowe stwarzają warunki niedoboru krwi i Qi.Jony wodoru w miejscu niedokrwienia nie mają możliwości połączenia się z tlenem .W konsekwencji dochodzi do lokalnego zakwaszenia.U wszystkich zwierząt odczyn krwi i chłonki jest lekko zasadowy w granicach pH 7,5..Krew żylna dzięki systemom buforowym różni się pHod krwi tetniczej nieznacznie/0,02/Guzy pozbawione prawidłowego ukrwienia a zatem i tlenu według tego mechanizmu są zakwaszone.Badania aparatem MORA wskazują na możliwość występowania punktów zakwaszenia sięgających pH 2.5 /Przypis lek.med B. Gawrońska/ .Stałość odczynu utrzymywana jest przez pracę nerek i płuc.U ludzi świadome oddychanie opracowane tysiące lat temu w Indiach i Chinach w formie jogi ,technik Qi Gong itp. pozwala usunąć z organizmu dwutlenek węgla.Zalegając w organizmie po połączeniu się z wodą tworzy kwas węglowy,który może zakwaszać.Aktywność fizyczna u zwierząt towarzyszących może poprawić wentylację przez spacery czy różne formy zabawy.W tej kwestii istotna jest świadomość i wiedza właściciela.Dieta wielu gatunków zwierząt towarzyszących zawierz białko.Nadmiar produktów przemiany białek może być żródłem zakwaszenia.Akupunktura w przypadkach guzów przerzutowych przyspiesza rozwój choroby Można ją stosować tylko w celu zniesienia bóluW przypadku guzów nieprzerzutowych np. mięsak poszczepienny akupunktura poprawiając ukrwienie ułatwia dostęp komórek obronnych odpowiedzialnych za unicestwianie komórek nowotworowychJeśli zastosujemy wspomagająco specyfiki chelatujące polutanty postępowanie

będzie miało charakter leczenia przyczynowego.

Poprawiony (wtorek, 01 grudnia 2015 12:59)

 

ROPOMACICZE U SUK W UJĘCIU CHIŃSKIEGO SYSTEMU MEDYCZNEGO

ROPOMACICZE U SUK W UJĘCIU CHIŃSKIEGO SYSTEMU MEDYCZNEGO

Ropomacice jest jedną z przypadłości, którą należy mieć na uwadze w czasie badania suk, kotek, i niektórych futerkowych. Zgodnie ze starym przysłowiem, nie czekaj z ropomaciczem do zachodu słońca. cyt za 1 ,każdy praktyk przestrzega właściciela przed powikłaniami które towarzyszą lekceważeniu operacyjnej metody ratowania zwierzęcia Obserwacje dotyczą przypadków w których właściciel zwierzęcia nie zgodził się w chwili pierwszego badania w zakładzie leczniczym dla zwierząt na zabieg operacyjny, lub zdecydowany jest na alternatywne metody. Szkoły medycyny komplementarnej próbują szukając przyczyny weść w mechanizmy regulacyjne układu hormonalnego, możliwe wcześnie zdiagnozować zapalenie śluzówki macicy i rozwiązywać problem medyczny bez użycia prostaglandyn syntetycznych. Przy ropomaciczu ukierunkowana antybiotykoterapia i usunięcie macicy nie likwiduje przyczyny która wynika z zaburzeń regulacyjnych układu hormonalnego. Ropa może być jałowa cyt za 4/Hematologia weterynaryjna str310/ zwłaszcza przy zamkniętym ropomaciczu przypis autora/ . Jedną z metod która może poszerzyć nasze powodzenie w terapii jestTCM .Macica według tego systemu leczniczego jest ekstraorganem Yang/paraorbitale/Wyciek krwisty świadczy o problemie wilgoci i toksycznego gorąca, wyciek wodnisty i przezroczysty niedobór Yang, żółtozielony, żółtawy wilgoć i gorąco, białawy i mętnawy wysięk: wilgoć. Istotą ropomacicza jest problem wilgoci i gorąca gdyKF NERKI /ELEMENT WODY/mimo że jest silnym Yin/ jako akumulator organizmu JING powinien przekazać energię KF ŚLEDZIONY. Niedobór energetyczny KF NERKI wywołuje niedostateczne ogrzanie i transformację wilgoci .KF SLEDZIONY odpowiedzialnyny  jest za transport i transformację wilgoci . KF WĄTROBY /ELMENT DRZEWA/ jako dziecko nerki podlega dysharmonii według prawa pięciu przemian, gromadząc krew podgrzewa istniejący nadmiar wilgoci KF WĄTROBY w ELEMENCIE DRZEWA wiązany jest. Wg TCM z cyklem rozrodczym. Dysfunkcji podlega Ren mai odpowiedzialny za Yin. Ren Mai nazywany jest morzem Yin soków ustrojowych, reguluje tym samym wypływ z dróg rodnych Meridian opasujący Dai Mai trzyma jak we wiązce wszystkie meridiany, oraz zapobiega wypływowi tych płynów/.cyt za3/H Kocyla obieg wewnętrzny spr./ Praktyka weterynaryjna medycyny akademickiej potwierdza zależność pomiędzy wysoką dawką białka a przeciążeniem nerek i wątroby/2biologiczna apteka weterynaryjna str20/Terapia w przypadku ropomacicza zamkniętego zmierza do otwarcia i ewakuacji materii z macicy. Można tu wykorzystać wszystkie punkty akupunktury, których nie wolno stosować w ciąży. W praktyce udało się to w przypadku suki KORA owcz niem46kg.10 kwietnia 2006 r zbadano sukę :z ciepłotą wewnętrzną powyżej 40.0C,tętnem 160,znacznie powiększonym brzuchem, z objawami bardzo silnego pragnienia. Medycyna akademicka nie podaje mechanizmu polydipsji. Według TCM zwierzę próbuje ugasić ogień i gorąco wewnątrz, rozcieńczyć toksyczne gorąco. Zastosowano enrofloksacynę oraz punkty przy stagnacji Qi wątroby Wą3+Wż34 oraz Du 14,punkt przy stanach gorąca. Następnego dnia usg potwierdziło ropomacicze zamknięte/36mm,grubość ściany 3mm/.Do otwarcia użyto Żo36,Pm23.Pm28. mieszankę ziół usuwająca wilgoć i klarująca gorąco/przypis własny autora/.Ropomacicze otworzyło się i kuracja ziołowa zmniejszyła wyciek zmieniając barwę z czerwonokrwistego /wilgoć gorąco/do wodnistego przezroczystego/Yang charakter/.Niepowodzeniem w terapii jest brak umiejętności we włączeniu się w układ regulacji hormonalnej przy akupunkturze ciała .Obiecujące wyniki daje akupunktura ucha której nie zastosowano, suka została skierowana na operację.

Poprawiony (czwartek, 02 lutego 2017 14:49)

 

PROBLEMY ZE SKÓRĄ W UJĘCIU WETERYNARYJNEJ TCM

PROBLEMY ZE SKÓRĄ W UJĘCIU WETERYNARYJNEJ TCM

Według prawa pięciu przemian /żywiołów/skóra przypisywana jest do elementu METAL. Otwiera się do nosa, obejmując również struny głosowe, oskrzela, zatoki/ nosogardziel/. Energię Yin w tym elemencie reprezentuje KRĄG FUNKCJONALNY PŁUCO, energię Yang, KRĄG FUNKCJONALNY JELITO GRUBE. Będąc w równowadze energetycznej pomiędzy sobą i pozostałymi czterema elementami stanowi podstawę harmonijnego obiegu krwi i Qi. Równowagę tą mogą zakłócić patogenne faktory egzogenne lub/i/endogenne. Zewnętrzny atak zimna/shang han lun/u ludzi daje się łatwo zaobserwować w postaci tzw. gęsiej skórki w praktyce weterynaryjnej diagnostyka jest trudniejsza. Dla praktyka rozpoznanie przeziębienia meridianów/meridianitis/ jest możliwe na podstawie samego wywiadu. Z analizy wynika kiedy normalne energie klimatów stają się perwersyjne, szkodząc  meridianom. Gdy zaniecha się postępowania terapeutycznego, zimno/han/wnika do organów wewnętrznych/choroby zimna Shang han lun,historycznie choroby powszechne w północnych Chinach/.Klimat południowych Chin sprzyjał chorobom gorąca/Shang hari bin/ Kolejnym patogennym faktorem są toksyczne /dziwne/ energie.  W ujęciu naukowej medycyny akademickiej to choroby zakaźne.Terapia tych chorób przestała być problemem w erze antybiotyków.Substancje w Materia Medica Tradycyjnej Chińskiej Medycyny proponowane przez TCM miały różną skuteczność. U zwierząt towarzyszących przykładem mogą być zmiany skórne w przebiegu myksomatozy królików, ospy kotów czy zmiany na śluzówkach w przebiegu leptospirozy psów. Wg TCM toksyczne energie wnikają pomijając warstwę Tai Yang. W ujęciu omawianego systemu medycznego emocje mogą stanowić patogenne energie. Każdy zna zachowanie psa przygotowującego się do ataku lub widzącego kota w zasięgu swoich możliwości. Elementowi METAL przypisuje się smutek jako patogenną energię. Długotrwały wpływ emocji przypisanych do każdego z pięciu żywiołów może powodować stagnację krwi i Qi. Według tej teorii smutek/depresja po wyjściu właściciela/ może rzutować na stan skóry. Medycyna akademicka stan tego rodzaju określa jako np. psychogenne wylizywanie łap lub innych miejsc na skórze. Podłoże problemu ma tło neurowegetatywne, co potwierdza WTCM. Odzwierciedleniem elementu METAL jest stan rogówki oka a sam element wrażliwy jest na czynnik patogenny jakim jest suchość. Błędy żywieniowe są patogenem według WTCM dotyczy to żywienia zwierząt karmą złej jakości/np spleśniałą/lub żywienie niezgodne z grupą wiekową, niezbilansowane zwłaszcza z niedoborami makro i mikro. Zarobaczenie jako czynnik patogenny odnotowany jest wiele set lat temu .Chiński lekarz na podstawie pulsu potrafił zdiagnozować zarobaczenie u psa i podał sposób leczenia, zanim powstały uczelnie weterynaryjne. Zarobaczenie to zimno wewnątrz które może dotyczyć zarówno warstw Tai Yang/robaczyca układu moczowego/,Yang Ming /larwy drzemiące toksokarozy/jak i Jue Yin,/opistorchis/ Shao Yin/dirofilarie/ czy Tai Yin/płucne larwy wędrujące/ . Ancylostoma może aktywnie wnikać przez skórę stając się patogenem. TCM urazy /w tym oczywiście urazy skóry/traktuje jako patogen. Zależnie od miejsca urazu zakłócony zostaje obieg krwi i Qi .U zwierząt przyjmuje się, że nie ma meridianów tylko aktywne punkty akupunktury. Można je zdiagnozować metodą RAC i na tej podstawie zbudować formułę terapeutyczną dla badanego zwierzęcia. Dysharmonię w ELEMENCIE WODY naukowa medycyna akademicka określa jako syndrom skórno nerkowy. Brak równowagi w ELEMENCIE DRZEWA postrzega ona jako syndrom skórno wątrobowy. Przykładem zależności dotyczących ELEMENTU ZIEMIA mogą być np. zmiany skórne w postaci trudno gojących się ran/cukrzyca u ludzi/u zwierząt objawem mogą być zmiany w okrywie włosowej,co wymaga badań laboratoryjnych. Wewnętrzne patogenne faktory Badania biorezonansowe wskazują na beztlenowce i grzyby bytujące zwłaszcza w jelicie grubym u zwierząt/ u człowieka około 1,5 kg różnych, komensali które przy dyzbiozie stają się patogenami/jako czynnik patogenny.Toksyny ich mogą mieć wpływ na sprawność układu immunologicznego i hormonalnego /alergie,guzy/ Mechanizm oczyszczania organizmu zapewnia sprawny układ wydalniczy, wątroba i jelito grube. W przypadku niewydolności funkcje te przejmuje skóra, stanowiąc według TCM trzecie płuco.Pies czy kot z mocznicą chiński praktyk zbadałby za pomocą węchu a nie analizatora biochemicznego. Naszym obowiązkiem jest zbadać zwierzę według naukowej medycyny akademickiej i zastosować wszelkie dostępne metody aby ulżyć w cierpieniu pacjentowi, wykorzystując archeologiczną weterynaryjną TCM jak i aparat do diagnostyki biorezonansowej.

DO TREŚCI WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE DLA CZŁONKÓW PTAW

recenzent Heinrich KOCYLA

KLAUZULA: informacje zawarte na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Akupunktury Weterynaryjnej są do stosowania,zapamiętania i przechowywania w każdej możliwej formie tylko dla członków PTAW

Poprawiony (niedziela, 25 lutego 2018 15:40)